Statuten en reglementen

Naam: Statuten  Download
Type: pdf
Grootte: 106 kB
Naam: Accomodatie- en materiaalreglement  Download
Type: pdf
Grootte: 56 kB
Naam: Bar- en kantinereglement  Download
Type: pdf
Grootte: 26 kB
Naam: Huishoudelijk reglement  Download
Type: pdf
Grootte: 168 kB
Naam: Verenigingsbotenreglement  Download
Type: pdf
Grootte: 123 kB

Privacy verklaring

Kanovereniging Trekvogels vraagt van haar leden bij inschrijving om persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, mailadres en de bankgegevens.

Alleen die leden van de vereniging die dat voor hun functie nodig hebben krijgen toegang tot deze gegevens. We gebruiken deze gegevens voor het bijhouden van de ledenadministratie, het innen van de contributie, en de mailadressen voor het versturen van mailings met verenigingsnieuws of verenigingsoproepen via het CMS (content management systeem) e-Captain.

Gegevens worden nooit verstrek aan derden, en niet gebruikt voor zaken die geen betrekking hebben op de kanosport of (activiteiten van) Kanovereniging Trekvogels.