Contributie

Contributie 2020

 

Volwassenlid € 135,00
Jeugdlid t/m 17 jaar € 60,00
1e gezinslid € 110,00
2e gezinslid € 85,00
Een lidmaatschap gaat vergezeld met één of meer van de volgende opties:
Gebruik huurboten € 64,00
Ligplaats 1e kajak € 12,00
Ligplaats extra kajak € 38,00
Ligplaats canadees € 38,00
Toeslag vrijwilligerswerk. Deze toeslag geldt voor alle leden en wordt terugbetaald na 4 uur geregistreerd schoonmaak- of onderhoudswerk per jaar.
Toeslag vrijwilligerswerk € 40,00
Ieder lid wordt aangemeld bij het WatersportVerbond. Indien een lid hier via een andere vereniging  al lid van is, ontvangt deze een korting van € 22,00
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Bij lid-worden gedurende het jaar wordt het lidmaatschap naar rato berekend.
De contributie wordt geïnd per factuur.
Ledenadministratie: Steven Helwig
eitartsinimdanedeL.[antispam].@kv-trekvogels.nl
06-37276294
De prijzen en voorwaarden kunnen jaarlijks tijdens de ALV voor het nieuwe jaar worden aangepast.