Contributie

Contributie 2022

 

Volwassenlid € 141,00
Jeugdlid t/m 17 jaar € 63,50
1e gezinslid € 115,00
2e gezinslid € 89,00
Een lidmaatschap gaat vergezeld met één of meer van de volgende opties:
Gebruik huurboten € 64,00
Ligplaats 1e kajak € 12,00
Ligplaats extra kajak € 38,00
Ligplaats canadees € 38,00
Toeslag vrijwilligerswerk. Deze toeslag geldt voor alle leden en wordt terugbetaald na 4 uur geregistreerd schoonmaak- of onderhoudswerk per jaar.
Toeslag vrijwilligerswerk € 40,00
Ieder lid wordt aangemeld bij het WatersportVerbond. Indien je hier via een andere vereniging al lid van bent, ontvang je een korting van € 22,00
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Bij lid-worden gedurende het jaar wordt het lidmaatschap naar rato berekend.
De contributie wordt geïnd per factuur en automatische incasso.
Ledenadministratie: Ledenadministratie@kv-trekvogels.nl
De prijzen en voorwaarden kunnen jaarlijks tijdens de ALV voor het nieuwe jaar worden aangepast.