Verslagen en vergaderstukken

Geplaatst op 03-04-2022  -  Categorie: Activiteiten  -  Auteur: Bestuur Trekvogels

De verslagen, plannen en begrotingen die als documenten met de leden zijn gedeeld voor de ALV zijn nu op een pagina op deze website beschikbaar gesteld voor de leden (onder het menu contact; na inloggen):.

Hierbij ook de stukken die per abuis niet vantevoren gedeeld waren, te weten de notulen van de ALV 2021.